Litteratur

Alm, Ivar. ”Gustaf Mattsson – in memoriam” Västerås Stiftsblad 1943, nr 3. (Stabäck, Västervåla)

Almquist, JE. ”Den jordbesittande adeln i Närke och Bergslagen 1576-77”. Släkt och Hävd 1975 (1975): 273 –.

Almquist, Jan Eric. ”Om blodsskyldskap såsom äktenskapshinder enligt svensk rätt”. Personhistorisk tidskrift XXXII, nr 3–4 (1931): 160–76. http://personhistoriskasamfundet.org/1920-1949/

Almqvist, Johan Axel. Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1847. Stockholm, 1909.

Andersson, Roland. Smedjebackens kommun. Bergsmanskultur och bebyggelse i Norrbärke, Söderbärke och Malingsbo. Översiktlig kulturhistorisk områdesanalys. Falun: Dalarnas museum, 1980.

Antonsson, Bengt: Nickebo och Bennebo hyttor.

Klicka för att komma åt Nickebo2.pdf

”Arkivfynd [om ett gammalt dokument funnet på Ludvika herrgård emellan Kronans rättsinnehavare och Marnäs bönder]”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 13 (1984).

Arnstberg, Karl-Olov. ”Livsdals by i Norbergs socken”. I Norbergsboken, 115–34. Norberg: Norbergs kommun, 1974.

Axfeldt, Sven. ”Fliken”. I Norbergare minns. Berättelser från Bergslagen. Redaktör Bernt-Olov Andersson., 93–97. Hedemora: Gidlunds Bokförlag, 1993.

Berg, Lena. ”Östra Silvberget och det medeltida kolonisationsförloppet”. Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 43 (2002): 51–62.

Berggren Holm, Elsa. Mattssonsläkten i Stabäck. 2015.
http://docplayer.se/3519839-Mattssonslakten-i-staback.html

Berglind, Peggy. Bergsmännen 1-2, 2014.

Berglund, Torsten. ”Bergsfogdarna i Västerbergslagen, del 1”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 98 (2006): 5–8.

Berglund, Torsten. ”Bergsfogdarna i Västerbergslagen, del 2”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 99 (2006): 4–5.

Berglund, Torsten. ”Holsten Perssons i Vad hustru och hennes härkomst”. Genklang – medlemsblad för Ovansiljans släktforskare, nr 13 (1999): 5–15. Även utgiven i: Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 72 (1999): 3–9.

Berglund, Torsten. ”Johan Olof Wallins antavla nr 149”. Svenska antavlor Band IV, nr 9 (1999).

Berglund, Torsten och Winroth, Anders. ”Västerbergslagens bonderiksdagsmän 1. 1600-talet”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 10 (1984).

Björnänger, Oskar. Ur Köpings medeltidshistoria. Köping: Nyhléns Bokhandel, 1960.

Björzén, Karl. ”Gäsjö – från bergsmansby till bruksbygd”. I Norbergsboken, 171–90. Norberg: Norbergs kommun, 1974.

Bonde, Carl: Enn undervisning på Bergsbruket … 1625. Tryckt i Järnkontorets annaler 1845.

Bråfors bergsmansby. Vol. 1998. Årsskrift / Västmanlands Fornminnesförening och Västmanlands läns museum 75. Västerås: Västmanlands läns museum, 1998.

”Bråfors bergsmansby – Länsstyrelsen i Västmanlands län”. http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kulturreservat/Pages/Brafors_bergsmansby.aspx

Byar och bebyggelse i Norbergs kommun. Andersbenning, Bjurfors, Fröbenbenning, Häste, Ingolfsbenning, Långgruvan, Rabbatsbenning, Tackhärad, Öster Djupkärra. Norberg: Kulturnämnden, Norbergs kommun., 1978.

Byar och bebyggelse i Norbergs kommun. Blomdal, Broarna, Högfors, Hönsgärdet, Livsdal, Persbo, Rosendal, Snytsbo,Trättsbo, Ön. Norberg: Kulturnämnden, Norbergs kommun., 1979.

Byar och bebyggelse i Norbergs kommun. Fliken, Hinsebo, Kallmora, Kylsbo, Nordansjö. Norberg: Kulturnämnden, Norbergs kommun., 1979.

Byar och bebyggelse i Norbergs kommun. Flängan, Kolningberg, Klackberg, Näs. Norberg: Kulturnämnden, Norbergs kommun, 1980.

”Carl Michael Bellman”. Svenskt biografiskt lexikon, 1922. https://sok.riksarkivet.se

”Clare Nilsedotter”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 14 (1985). (Marnäs, Norrbärke)

”Columbus, släkt”. Svenskt biografiskt lexikon, 1929. https://sok.riksarkivet.se/sbl

Dalregementets personhistoria. Del 1 1542-1699. Falun, 1984.

”De första ägarna till bergsmansgården vid Ludvika gammelgård”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 12 (1984): 8.

”Djupnäs – en kolarhistoria”. I En socken och en sjö. Västervåla – mitt i Bergslagen. Västervåla Hembygdsförening, 1990.

Ekberg, Göran. Anders Salholm – malmletare och konststigare. 2008. http://www.gorek.se/skriftx/salholm.pdf

Ekberg, Göran. ”’Nähr Almogen komme i mårgon tillsamman at dher kundhe blifua onth utaff’ – ett bergsmannauppror i Söderbärke på 1610-talet”. Bergslagshistoria 2016: 45–50.

Ekberg, Göran. ”Till publique nytta och fädernes landets tienst – Anders Salholm som malmletare och konststigare. Bergslagshistoria 22/2010. http://gorek.se/onewebmedia/asalholm.pdf

Ekman, Lennart. ”Jussi Björlings antavla (Nr 234)”. Svenska antavlor Band IV, nr 6 (1997).

Ekström, Gunnar. Västerås stifts herdaminne, I-II, 1939-1971.

Elgenstierna, Gustaf. ”Köping stads tjänstemän 1605-1905”. Personhistorisk tidskrift, Bilaga årg 8 (1907.).
https://archive.org/details/personhistorisk00unkngoog

”En stor man i en liten by. Om hembygdsforskaren Leonard Persson i Vad, Söderbärke.” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 67 (1998).

”Engelbrekt Engelbrektsson”. Svenskt biografiskt lexikon, 1950. https://sok.riksarkivet.se/sbl

”Engelbrekt Engelbrektssons släkt”. Svenskt biografiskt lexikon, 1950. https://sok.riksarkivet.se/sbl

”Engelsbergs bruk – ett minne som lever”. I En socken och en sjö. Västervåla – mitt i Bergslagen. Västervåla Hembygdsförening, 1990.

Engström, Jan. ”Sanningen om byn Stora Busjön”. Bärkebygd. Utgiven och Norrbärke och Söderbärke hembygdsföreningar., nr 36 (2015).

Envall, Petrus. ”Ortnamnens vittnesbörd om socknens bebyggelsehistoria”. I Grytnäs socken. Första delen., redigerad av Ericstam, Agaton, sid 326-356, 1960.

Eriksson, Owe och Fläcke, Anders. Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo – en berättelse om bruket och bygdens historia under ett halvt årtusende. Sala : Bygdehistoria i Bergslagen, 2008.

Eriksson, Ragnar. Historik över Gonäs by i Wästerbergslagen. Dess uppkomst och utveckling fram till 1900-talets början. Ludvika: Rahléns bokhandel, 1969.

Eriksson, Ragnar. Hyttor och hamrar i Väsmanbygden. Del 1. Anläggningar i Grangärde. Gränge nr 6 (1973), sid 3-10.

Eriksson, Ragnar. Hyttor och hamrar i Väsmanbygden. Del 2. Anläggningar i Ludvika. Gränge nr 7 (1975) sid 6-14.

Eriksson, Thomas. Bråfors by och hytta. Förundersökning. SAU Rapport 2002:12. Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 2002.

Erixon, Sigurd. ”En bergsmansby”, 2. Del 3:29–66. Svenska kulturbilder. Stockholm: Skoglunds, 1930. http://runeberg.org/kulbild/1-2/0033.html (Bråfors, Norberg)

”Flyktingen och bondflickan. Bister romantik skapade by i skogen. Busjön i Söderbärke. Signatur Gunnel.” Ludvika tidning, Tors 24 april 1941 Texten återpublicerad i Bärkebygd utgiven av Norrbärke och Söderbärke hembygdsförening, nr 36, sid 18-19, 2015

Forsberg, Krister. ”Bergsmän betalade skatt med tackjärn – Bergsmansby Karsbo 500 år”. Fagerstaposten, 09 november 2011.

Forssell, Hans. ”Sverige 1571. Försök till en adminstrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland.” Statistisk tidskrift, 1872. Bihang.

Forssell, Helge. Bärkebygden del 1. Ur bygdens historia till mitten av 1800-talet. Smedjebacken: Smedjebackens kommun, 1977.

Forssell, Helge. Stollbergets gruvor. Belgstin-sägnen i historisk belysning. Dalarnas museums serie av småskrifter 34. Dalarnas museum, 1983.

Forssell, Heimer. ”Västanfors församling”. I Westanfors, Fagersta – en beskrivning av Västanfors socken fram till stadsbildningen den 1 jan. 1944.

Forsslund, Karl-Erik. Ur Morgårdshammars krönika. Falun, 1931. (Moren, Norrbärke)

Fröléen, Axel. ”En liten kulturskildring från 1840-60-talet från Halfvardsbenning”. I Brack-Jan berättar, 79–81. Göteborg, 1916.

Färnestrand, Helmer. Mälby förr och nu – utgiven av Mälby bycirkel i Västerfärnebo, Västmanlands län, 1984.

Gevert. Svenska smedsläkter, nr 6. Föreningen för smedsläktsforskning, 1997.

Gillingstam, Hans. ”Byn Vad i Söderbärke”. Släkt och hävd 1971, nr 1 (1971): 225–42.

Gillingstam, Hans. ”Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten”. Släkt och Hävd 1978, nr 2 (1978).

Gillingstam, Hans. ”Rasmus Ludvigssons och hans hustrurs släktförbindelser”. Släkt och Hävd, nr 2–3 (1950): 81 ff.

Gillingstam, Hans och Winroth, Anders. ”Raul Wallenbergs härstamning från Västerbergslagen”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 5 (1982).

”Glenn Seaborg Ancestor table #22”. I 24 Famous Swedish Americans and Their Ancestors. A Collection of Ancestor Tables. Sveriges släktforskarförbund, 1996.

”Gosvens anknytning till Ludvika Gammelgård”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 58 (1996).

Granström, Gustaf  Abraham. Ur Sala gruvas historia intill 1600-talets mitt. Västerås, 1940. (Kapitel om tidig silverhantering, bl a Silvberg)

Gustafsson, Lilian. Persbo. En by med anor från medeltiden. Borlänge, 1999.

Gustavson, Arne. ”Bergslagsanor nr 143”. Svenska antavlor Band IV, nr 8 (1998).

Gustavson, Arne. Släktbyn Blomdal i Norbergs bergslag. Borås, 1989.

Gustavson, Arne. Släktkrönika för Edvin och Hanna Gustafsson. Del 1-3. Borås, 1987-1991.

”Hagge – temanummer”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 58 (1996).

Harrison, Dick. Stora döden – den värsta katastrofen som drabbat Europa. Ordfront, 2000.

Hellerström, Erik. Några anteckningar om Bellmans förfäder i Norrbärke. Släkt och Hävd 1962 sid 54-55

Hemström, Elisabet. ”Mina anor från Hagge och Snöån”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 59 (1996).

”Holstenius, släkt”. Svensk biografiskt lexikon. Stockholm. https://sok.riksarkivet.se/sbl

Håkansson, Nils Göte. ”Bergsmannen Nils Nilsson i Marnäs”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 8 (1983).

Häusler, Ludolf, Häusler, Mirjam. Karlfeldts antavla. En utredning om Karlfeldts släkt utförd på uppdrag av Majt Banck. Del 1-2. Skrifter utgivna av Avesta kulturnämnd. Avesta, 1979. (Fröbenning, Norberg)

Höjer, Erik W. Ur Norrbärkes äldsta historia. Studier tillägnade Norrbärke hembygdsförening till dess 50-årsjubileum, 1975.

Höjer, Signe. Kring en bergsmansgård. Stockholm: LTs förlag, 1969. (Nyhyttan, Norberg)

Isheden, Björn. ”Anders Ersson Scriba. En 1600-talsfamilj”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 64 (1997). (Rämen, Grangärde)

Isheden, Björn. ”Bidrag till Norrviks och Klenshyttans historia”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 10 (1984): 1–3.

Isheden, Björn. ”Bidrag till Persbo bys historia”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 7 (1983).

Isheden, Björn. ”En rannsakning år 1686 i Persbo, Grangärde”. Släkt och Hävd 1984 (1984): 10–18.

Isheden, Björn. ”Ett sjukdomsfall i släktforskningen”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 24 (1987). (Persbo, Grangärde)

Isheden, Björn. ”Ett 1600-talsporträtt. Carin Mönick”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 54 (1995): 3–7. (Sörvik, Grangärde)

Isheden, Björn. ”Näs i Norrbärke”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 60 (1996).

Isheden, Björn. ”Var Widik Hansson gift med sin faster?” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 16 (1985): 3–4.

Isheden, Björn. ”Varning för 1500-talsanor födda på 1900-talet!” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 55 (1995).

Jakobsson, Lilian. ”Nils Nils Gata”. Ludvika, 2014.
http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/2014/11/Nils-Nils-Gata-red-9-nov.pdf

Johansson, Karin. ”Furbo hytta”. Norrbärkebygd, nr 11 (1990): 34–37.

Jöhnemark, Torsten, och Jöhnemark, Lennart. Minnen från mina ungdomsår hos mormor och morfar i Spjutsbo. Borlänge, 1992.

Karlsson, K H. ”Permbref från Westmanland”. Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift III (1884).

Karlsson, K H. ”Skattelängd för östra Västmanland af år 1371”, Västmanlands fornminnesförenings årsskrift, nr III (1884).

Karman, Christina. ”Något om bergsmän och bergsmansgårdar”. I Norbergsboken, 260–69. Norberg: Norbergs kommun, 1974.

Kihl, Göran. ”Bråfors – en bergsmansby”. I Norbergsboken, 135–46. Norberg: Norbergs kommun, 1974.

Kihl, Göran. ”Engelbrekt – tradition och verklighet”. I Norbergsboken – en sockenbeskrivning. Norbergs kommun, 1974.

Kihl, Göran. ”Handel och hantverk i Norbergs by och socken”. I Norbergsboken. Norbergs kommun, 1974.

Kihl, Göran. ”Olsbenning”. I Karbenning. En bergslagssocken., 86–96. Norbergs kommun, 1984.

Kjellberg, Sven T. ”Vallby – kulturhistoriska notiser”. Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift XVI (1926): 135–46. (Bråfors, Norberg)

”Klenshyttan”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 57 (1995).

Kröningssvärd, C G. Diplomatarium dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Första delen., 1842. https://books.google.se/

Kröningssvärd, C G. Diplomatarium dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne Andra delen, 1844. https://books.google.se

Kröningssvärd, C G, red. Diplomatarium dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne Tredje delen. 1846. https://books.google.se

Kröningssvärd, C G, red. Diplomatarium dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne Supplement. https://books.google.se

Kulturminnesvårdsprogram för Fagersta kommun antaget 1985. Fagersta kommun, 1985.

Kumlien, Kjell. ”Stomme och stoff till gruvbygdens historia”. I Norberg genom 600 år. Almqvist och Wiksells boktryckeri, 1958.

Kumlien, Kjell. Västerås till 1600-talets början. Västerås stad, 1971.

Lagergren, Helmer. ”Krono- och adelsgods i Dalarna i medlet av 1500-talet”. Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. VII (1927): 89–92.

Larsson, Karin och Anders. ”Järnet i Västerfärnebo”. I Västerfärnebo. En sockenbeskrivning, 217-235. 1951.

Lindberg, Erik. Förteckning över svenska bruksägare 1695-1844. Uppsala: Uppsala univ. Historiska institutionen, 2009.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-187455

Lindblom, Kjell. ”Lemoine”. I Vallonsläkter under 1600-talet, del II., 1990.

Lindell, Birger och Holmberg, Olof. Säl och Bröttjärna – två gamla byar i Dalarna. Mockfjärd: Mockfjärds hembygdsförening, 1979.

Lindén, Bror. 1663-64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier mm inom Kopparbergs län enligt i 1663 års jordebok intagna originalförteckningar : med kommentarer och register. Skrifter utgivna genom ortnamnsarkivet i Uppsala, Ser C, nr 1. Uppsala: A-B Lundequistska bokhandeln, 1974.

”Ludvika Gammelgårds Arkiv”. Marnäs-Posten. Ludvika Gammelgårds Nyheter 1, nr 1 (1928).
http://www.bygdeband.se

Lundström, Brage. ”Bergsmän 1650 Norbergs bergslag”. 2011. http://bergslagen.forening.genealogi.se/pdf/Bergsman1650norberg.pdf

Lundström, Brage. ”En historisk exposé över Bergslagen! Med inriktning på Norbergs Bergslag”. http://bergslagen.forening.genealogi.se/pdf/Norbergssocken1354.pdf

Magnusson, Gert. ”En medeltida masugn i Karbennings socken (Lapphyttan)”. I Karbenning, En bergslagssocken, 61–85. Norbergs socken, 1984.

Millberg, Per-Olof. ”Hyttor och hamrar”. I Karbenning – en bergslagssocken, 48–58. Norbergs kommun, 1984.

Mårtensson, Ludvig. Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697. Stockholm, 1950.

Nergård, Maj-Britt. Mellan krona och marknad. Utländska och svenska entreprenörer inom svensk järnhantering från ca 1580 till 1700. Studia Historica Upsaliensia 197. Uppsala, 2001.

”Nils E Reuterholm”. Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm. https://sok.riksarkivet.se/sbl

Norberg, Johan Erik. Stora Skedvi minne. Hedemora, 1947.

Norberg, Petrus. Avesta under kopparbrukets tid. Del 1-2. Avesta stad, 1956.

Norberg, Petrus. Bidrag till Engelsbergs bruks historia. Ur gamla papper och arkiv samlande med anledning av Engelbrektsminnets firande. Stockholm, 1934.

Norberg, Petrus. ”Engelbrekts släkt. Nya bidrag.” Personhistorisk tidskrift XXXII, nr 3–4 (1931): 194–95.

Ladda ner äldre häften, 1920-1949

Norberg, Petrus. Sala gruvas historia under 1500- och 1600-talen. Sala kommun, 1978.

Norberg, Petrus. Ur Högfors Bruks historia. Stockholm, 1937.

”Nordforss, Carl Gustaf”. Svenskt biografiskt handlexikon, 1906.

Nordin, Stefan. ”Hästbäck by och gästgivaregård”. I Karbenning. En bergslagssocken., 194–226. Norbergs kommun, 1984.

”Noring, släkt”. Svensk biografiskt lexikon. Stockholm. https://sok.riksarkivet.se/sbl

Norlander, Christina. Skogsfinnar i Smedjebackens kommun. Smedjebacken, 2000.

Norman, Ulla. ”Norbergs bergslag under medeltiden”. Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift XXVI (1938): 34–85.

Nordqvist, Nils-Erik. Silvergruvan. Ludvika, 1993.

Norstedt, Bengt. ”Hagge”. I Norrbärkebygd nr 5. Norrbärke hembygdsförenings årsskrift., 1984.

Nygård, Leif. ”Nämndeman Johan Bengtsson i Grubbo, Folkärna socken anor”. Bruksanor – Medlemstidskrift för Sällskapet släktforskarne i Fagersta, nr 31 (2000).

Näs, Torbjörn. ”Antavla för Karin Larsdotter”. Genklang – medlemsblad för Ovansiljans släktforskare, nr 1996:7 (1996). http://www.dalarotter.se/mora/genklang7/kana.htm

Näs, Torbjörn. ”Släkten kring Holsten Persson i Vad, Söderbärke”. Genklang – medlemsblad för Ovansiljans släktforskare, nr 11–12 (1998).

Olsson, Karl-Erik. ”Erland Algutsson i Godenäs. Uppfann hans förfäder Östra Silferberget?” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 74 (2000): 6–6.

”Ombenning – två sammanhållna byar”. I En socken och en sjö. Västervåla – mitt i Bergslagen. Ahlén, Hugo, red. Ängelsberg: Västervåla Hembygdsförening, 1990.

Persson, Leonard. ”Kvarnen vid Kolpebo streken”. Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift. (Finns tillgängligt digitaliserat via Bygdeband Ludvika hembygdsförening), 1926.

Petré, Tommy. ”Ett hus på Köpmangatan, del 2”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 100 (2006): 5–8.

Petré, Tommy. ”Länsman Anders Larsson i Nor och hans första hustru”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 92 (2004).

Petré, Tommy. ”Länsman Anders Larsson i Nor och hans första hustru, del 2”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 93 (2004).

Petré, Tommy. ”Länsman Anders Larssons släktkrets, del I”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 95 (2005): 8–10.

Petré, Tommy. ”Länsman Anders Larssons släktkrets, del II”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 96 (2005): 5–7.

Petré, Tommy. ”Länsman Anders Larssons släktkrets, del III”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 97 (2005): 4–7.

Pettersson, Ing-Marie. Norbergs bergslag. Atlas över Sveriges bergslag. Stockholm: Jernkontoret, 1994.

Pettersson Jensen, Ing-Marie. ”Medeltiden – en expansiv period i Norbergs bergslag.” Bebyggelsehistorisk tidskrift 2002, nr 43 (2002): 31–50.

Pettersson Jensen, Ing-Marie. Norberg och järnet. Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 46. Stockholm: Jernkontoret, 2012.

Rabenius, Lars. Wikmanshytte bruksegendomar och deras ägare genom tiderna. Uppsala, 1945.

”Ray Bradbury Ancestor table #5”. I 24 Famous Swedish Americans and Their Ancestors. A Collection of Ancestor Tables. Sveriges släktforskarförbund, 1996.

Ringström, Brita. ”Några anteckningar om Hedkärras historia” Bruksanor. Medlemstidskrift för Fagersta släktforskare, nr 15 (1996) samt nr 16 (1997).

Ros, Jonas. Härads hytta. Masugn, hyttbacke samt hus från medeltid och efterreformatorisk tid. Arkeologiska särskilda undersökningar. Norberg 42:1 och 499. Gäsjö 6:1. Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapport, 2012:61.

Ros, Jonas. Medeltida masugn, hyttbacke och bebyggelselämningar vid Härad. Väg 68, delen Norberg – Avesta. Förundersökningar. Kulturmiljö Mälardalen. Rapport, 2010:18, 2010.

Sahlin, Björn. ”’På det att ingen må veta min valuta’ Mystiken kring Swedenborgs ekonomi.”, u.å. (Starbo, Norrbärke)
http://www.bjornsahlin.se/bjornsahlin/extern/pa-det-att-ingen-ma-veta-min-valuta.htm

Sahlstedt, Magnus Abraham. Stora Tuna i Dahlom och Bergom Minnes-Döme., 1743, nyutgåva 1955.

Schück, Henrik. Engelbrekt. Hugo Gebers förlag, 1915.

Sjöberg, Maria. Järn och jord. Bergsmän på 1700-talet. Stockholm. Studier i stads- och kommunhistoria 9. Stads- och kommunhistoriska institutet, 1993. (Saxe, Söderbärke)

Klicka för att komma åt FULLTEXT01.pdf

Skogsjö, Håkan. ”Skalde-anor. Carl Michael Bellmans härstamning”. I Stadsbor i gångna tider, 227–36. Sveriges släktforskarförbund. Årsbok. 1989. Stockholm: Sveriges släktforskarförbund, 1989.

”Släktanknytningar till ’Rämsgubben’ Olof Mattsson i Rämen”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 12 (1984).

Sohlström, Arne. Bergsmansbyn Halvarsbenning i Norberg – några data om bergsmännen fram till 1700-talet, 2. uppl. 1999.

Sohlström, Arne. Byn Garphyttan i Grytnäs socken. Domboksutdrag om byns bönder och deras liv. Västerås, 1989.

”Spår i snön visade på grafitfyndighet”. Västmanlands läns tidning, 12 augusti 1981. (Halvarsbenning, Norberg)

Stahre (Född Norman), Ulla. ”Bygd och bergsmän under senmedeltid”. I Norberg under 600 år, 244–82. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1958.

Strandvik, Sofia. Västerbergslagen häfte 2. Atlas över Sveriges bergslag. Stockholm: Jernkontoret, 2000.

Ström, Krister. ”Tröst och vila”. Spaning, nr 12–13 (2008): 13-13. (Brandbo, Västanfors)

Styffe, Carl Gustaf. Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Andra delen. Stockholm: Norstedt, 1864.
http://runeberg.org/biskandhi/2/

Ståhl, Harry. ”Norbergsbygdens ortnamn”. I Norberg genom 600 år, 92–122. Uppsala: Almqvist & Wiksell boktryckeri AB, 1958.

Ställberg, Christer. ”Bisen. Finnbosättning i Söderbärke socken. Projektarbete för kursen Skogsfinnarna i Skandinavien”. Mälardalens högskola, 2009. http://www.finnsam.org/uppsatser/bisen.pdf

Söderberg, Tom. ”Grytnäs gamla bergshantering”. I Grytnäs socken. Första delen., redigerad av Ericstam, Agaton, 89–134, 1960.

Tellander, P-O. ”Mats i Nor från Söderbärke socken och hans efterkommande – en kritik av Ingegerd Troedssons slutsatser utifrån studier av Kjell Vadfors avskrifter av arkivalier”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 79 (2001): 3–7.

Tellander, P-O. ”Mats Larsson i Karsbo och/eller Nor – en kort kommentar”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 98 (2006).

Tellander, P-O. Med rötter i Stabäck. En släkt- och mikrohistoria från Västervåla socken i Västmanland. Falun, 2012. https://peroloftellander.files.wordpress.com/2015/02/forfaderstaback1-0.pdf

Thorsell, Siv. Gårdar och gårdsnamn i Nås fjärding, Hedemora. Hägersten, 1990.

Thorsell, Siv. ”Familjetragedi som slutade i mord”. I Skurkar och vanligt folk. Sveriges släktforskarförbund. Årsbok., 1993. (Kallmora, Norberg)

Tigerstedt, Örnulf. Fagerstabrukens historia. Kavalkad. Uppsala: Almqvist & Wiksell boktryckeri AB, 1957.

Torp och torpare under Starbo Bruk, Schisshyttan och Wäster Silfberg sammanställt av Väster-Silvbergscirkeln. Ludvika, 1991.

Troedsson, Ingegerd. ”Från Mats i Nor fram till i dag. Om Nor i Söderbärke.” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 87 (2003).

Troedsson, Ingegerd. Från Mats i Nor fram till idag. Släktkedjor från Nor i Söderbärke för familjen Thorzén och andra bergsmanssläkter – en resa tillbaka i tiden i den gamla bergsmansbyn Nor i Söderbärke socken i Dalarna. Grillby, 1998.

Törnqvist, Anders. Bergsbruk och aristokrati. Järnhantering, jordbruk och landskap i Norbergs bergslag 800-1580. Meddelande från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 138. Stockholm, 2008.

Vadfors, Kjell. ”Rämskungens ursprung”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 35 (1990). (Rämen, Grangärde)

Vadfors, Kjell. ”Rämskungens ursprung”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 55 (1995) (Rämen, Grangärde)

Vadfors, Kjell. ”Kom Widik Hanssons hustru från Stockholm eller Munktorp?” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 59 (1996): 6–7. (Norrvik, Grangärde)

Wallgren, Arne. ”En komplicerad husaffär i Stockholm med anknytning till Grangärde. Läsning i Stockholms tänkeböcker.” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 49 (1993): 8–9. (Norrvik, Grangärde)

Weinhagen, Allan. Norbergs bergslag samt Gunnilbo och Ramnäs till omkring 1820 : studier i områdets närings- och bebyggelsegeografi. Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar, XV. Lund: Gleerupska universitetsbokhandeln, 1947.

Wikhammar, Conrad. ”Byn Vad i Söderbärke”. I Dalabyar. Falun, 1947.

Vilhelmsson, Erik. Åvestbo By. Sammandrag av de förändringar och förbättringar som skett i Åvestbo by under 200 år från 1600 talet till mitten av 1800 talet.
http://www.bygdeband.se

Winroth, Anders. ”Arvet i Norrvik 1. Credentzet och de femton systerdelarna”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 94 (2005).

Winroth, Anders. ”Arvet i Norrvik 2. Lasse Widiksson i Norsa, Munktorps socken”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 95 (2005).

Winroth, Anders. ”Belgstin = Gosven Hansson?” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 9 (1983): 7. (Hagge, Norrbärke)

Winroth, Anders. ”Bidrag till Ludvika gammelgårds äldsta historia”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 16–18 (1985).

Winroth, Anders. ”Lasse Ravalsson i Norrvik och hans släkt”. Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 8 (1983).

Winroth, Anders. ”Var Widik Hansson verkligen gift med sin faster?” Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare, nr 21 (1986): 9–10.

Winroth, Anders. Persbo. Genealogiska nätbiblioteket 2005:1. Vadstena: Svenska Genealogiska Samfundet, 2005. http://www.genealogi.net/om-slaktforskning-2/natpublikationer-sgs/ (Persbo, Grangärde)

Winroth, Anders. ”Svinhuvud-ätternas gemensamma ursprung”. Släkt och Hävd, nr 2–3 (2001).

Åkerberg, Carl. ”Abram-Ors”. Hembygdsvännen 1930-32 : 110. (Hedkärra, Västanfors)

Åkerberg, Carl. ”Blyertsmalmen i Halfvarsbenning”. Hembygdsvännen 1930-32 : 78.

Åkerberg, Carl. ”Ett slagsmål i Meling 1724. Och om straff för oskick i gamla tider”. Hembygdsvännen 1930-32:137-138.

Åkerberg, Carl. ”Knutsgården i Aspbenning”. Hembygdsvännen 1930-32:4-5.

Åkerberg, Carl. ”Krogslottet i Simla”. Hembygdsvännen 1930-32 : 61. (Halvarsbenning, Norberg)

Åkerberg, Carl. ”Släkttavla över ägarna till Knutsgården” Hembygdsvännen 1930:32 :101 (Aspbenning, Västanfors)

Åkerberg, Carl. ”Släkttavla över ägarna till Lilla Bråfors”. Hembygdsvännen 1930–32 : 119–22.

Åkerberg, Carl. ”Smederna Forsell i Fagersta, släkten Holstenius och Åldermansgården”. Hembygdsvännen 1930-32 : 102-103. (Aspbenning, Västanfors)

Åkerberg, Carl. ”Stora Årnebo”. Hembygdsvännen:1930-32 : 66-67.

Åkerberg, Carl. ”Årnbo grefven” Hembygdsvännen 1930-32 : 57.

Åkerberg, Carl. ”Åtta släktled. Jan Hansson – Reinhold Carlsson” Hembygdsvännen 1930-32 : 56 (Sundbo, Västanfors)

Åkerlind, Kurt. ”Adliga ätten Rückersköld”. Bruksanor. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta, nr 67 (2010): 4–5.
http://forskarne.forening.genealogi.se/bruksanor/

Ångman, J F. Försök till beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess gamla Jern-Bergslag. 2. uppl. Norberg: Norbergs Bergslags Hembygdsförening, 1925.