Om Tolvsbo i Söderbärke

Jag har gjort ett försök att reda de tidigare leden som finns belysta i källor i bergsmansbyn Tolvsbo i Söderbärke. Det är en utmaning, för byn växte fort under 1600-talet, och namngivningen var som vanligt inte så originell. För vissa byar finns det, oftast via en lantmäterikarta, en källa till vilken ursprungsgård enheterna i början på sjuttonhundratalet är avsöndrade ifrån, men något sådant har jag tyvärr inte hittat för Tolvsbo.

Vi vet att Hans Olofsson (härstammande från Norrbärke och Starbo) köper en större del i Tolvsbo och att hans son Torsten Hansson med sonen Olof Torstensson flyttar till byn. Olof Torstensson gjorde en fördelning av sina tillgångar till barnen, det han ägde i Tolvsbo delades mellan sönerna Hans Olofsson och Lars Olofsson. Torsten Olsson fick arv i Bommarsbo i Norrbärke. En dotter gift med Nils Jonsson fick en andel i Västerby. Det fanns ytterligare en enhet i byn, som längre fram kallas Carls, och ägs av Carl Ersson.

1607 var ett dramatiskt år i byn. Ovannämnda Hans Olofsson hade som det uttrycks i tingsprotokollet lägrat sin släkting Kerstin Holstensdotter, dotter till Holsten Persson i Vad. Olof Torstensson visar dock på tinget upp ett brev från kungens sekreterare Lars Kristiansson, att kungen förskonat Hans livet mot 80 daler i böter. Kerstin Holstensdotter fick böta 40 daler. Tack vare tingsförhandlingarna vet vi i alla fall att Olof Torstensson var gift med en dotter till Per Henniksson i Vad och syster till Holsten Persson. Samma år 1607 anklagas Karin Hansdotter i Tolvsbo, som vi får förmoda är en dotter till Hans, för att ha mördat sitt nyfödda barn.

Jag har pusslat ihop hur de tidigare leden efter Lars och Hans Olofsson bör ha sett ut, men med betoning på bör tyvärr.

Jag bifogar en enkel skiss  som kanske gör det enklare att tränga in i det hela, och som vanligt finns mer detaljer och källor i mitt pdf dokument. Hämtas HÄR.

5 reaktioner på ”Om Tolvsbo i Söderbärke

 1. Har familjen Hindrik Nilsson med maka Margareta Michelsdotter, Tolvsboberget i mina anor. (Saknar födelsedata)
  Deras dotter Brita Hindriksdotter född 1687 Tolvsboberget. Har du sett något om den familjen när du forskat om Tolvsbo?

  Gilla

  • Tolvsbobergets första inbyggare ska ha varit inflyttade från Finland och den första bosättaren kallades Staffan i Tolvsboberget. Detta bör ju ha varit under sent 1500- tal eller tidigt 1600- tal. Staffan i Tolvsboberget ska ha skattlagts 1629. I en senare generation finns en Mikael Staffansson, noterad bland annat i mantalslängd 1657.Jag har bland mina anor en Johan Mikaelsson i Tolvsboberget född i början av 1640-talet. Denne Johan har jag som trolig son till Mikael Staffansson. Det är ju inte otänkbart att din ana Margareta, om hon var från Tolvsboberget, var dotter till samme Mikael. Hon bör ju i vart fall ha tillhört en generation född 1640/50 – tal. Det troliga är att Mikael Staffanson är ättling till Staffan i Tolvsboberget, men det är osäkert i vilken generation. Mikael bör dock vara född senast kring 1620, så det är nog mest troligt att han var son till den förste Staffan. I mantalslängderna står Mikael Staffansson under ”finnar”. Möjligen kan du komma vidare med detta i mantalslängderna.

   Roland Andersson Smedjebacken har skrivit en del om de tidiga inbyggarna i Söderbärke:
   Författare: Roland Andersson
   Ämne: Om bebyggelse i Norrbärke Söderbärke och Malingsbo
   Utgiven:1980

   Hälsningar Olle Engvall

   Gilla

 2. Hej!

  I Tolvsbo, Söderbärke, generationerna efter Olof Torstenssons (den äldste) son Hans Olsson placerar du Per Olsson som förmodad son till Olof Hansson, vilken var son till Hans Olsson, alla boende i Tolvsbo

  Jag har några reflexioner kring detta; först när var Per Olsson född. Per Olsson var far till Torsten Persson, Anna Persdotter och Olof Persson. Anna var född 1648 Torsten oklart men bör i alla fall ha varit född senast vid mitten av 1640 talet. Olof är troligen en äldre son till Per.

  Per Olsson var nämndeman 1639 (sid 159 Svea hovrätt Örebro län EXl e 1783). Han bör ju då ha varit etablerad i samhället och han bör nog ha passerat 20 årsåldern med ett antal år.

  Per Olsson finns i mantal från 1642 med hustru. 1645 även med två döttrar. Döttrarna återfinns inte senare under 1640-talet. Om han hade 2 vuxna döttrar 1645 bör ju dessa ha varit födda senast 1629. Sammantaget bör detta innebära att Per Olsson var född senast under tidigt 1600 tal – före 1610.

  Noterar att Hans Olsson i Tolvsbo var nämndeman samtidigt som Per Olsson,1639. Hans finns också i mantal till slutet av 1640 talet.

  Hans Olsson bör ju ha gift sig tidigast 1607 eftersom han inte verkar ha dömts för hor vid umgänget med sin kusin. Dock verkar det som att Hans hade en dotter Karin som var vuxen 1607, han bör därför ha varit gift tidigare, alternativt att han var gift då han lägrade sin kusin och att han därmed också begick hor vid umgänget med henne. Olof Hansson kan alltså vara född vara född före 1607. Om Hans Olsson hade barn födda omkring 1590 bör han ju ha varit född senast kring 1570. Namnet Olof Hansson talar för att Olof kan ha varit Hans Olssons äldste son. Dock verkar det som att brodern Torsten Hansson gick före Olof i turordning eftersom Torsten synes komma in på mantal före Olof, detta kan möjligen tyda på att Torsten var den äldre av bröderna. Torsten var född omkring 1608. Även med marginaler vad gäller ovanstående årsangivelser ser jag det som svårt att få in Olof Hansson som far till Per Olsson.

  Olof Hansson ses i mantalslängden för Tolvsbo på eget mantal först 1653 och då står hemmanen så att bröderna Olof och Torsten Hansson delar på ½ mantal, det som Hans Olsson hade tidigare.

  Bröderna Torsten Larsson och Olof Larsson står tillsammans på ½ mantal.

  Lars Olsson stod 1630 för ett helt hemman, vilket han sannolikt delade med sin bror Hans Olsson.

  Per Olsson hade alltså ensam stått i mantalslängden från 1642. Senare under 1640 talet kommer Anders Olsson in på mantal. 1653 framgår att Per och Anders Olsson delar på 1/4 mantal.

  Så här långt vill jag presentera en alternativ möjlighet till vem som var far till Per Olsson och därmed även till Anders Olsson. I Landskapshandlingarna för Dalarna finns under Tolvsbo en Olof Persson på ¼ hemman. Denne Olof Persson återfinns i Landskapshandlingarna under Tolvsbo i alla fall sedan 1616. I landskapshandlingarna för år 1630 står följande personer i Tolvsbo: Lars Olsson ett helt hemman, Olof Persson ¼ hemman och Carl Eriksson ¼ hemman.

  Olof Persson finns inte i mantalslängden 1642, förmodligen är han död eller möjligen skattebefriad pga. ålder. Däremot finns Per Olsson på eget mantal. På vad som tidigare bör ha varit Lars Olssons del finns 1642/1643 Torsten Larsson och Hans Olsson/Torsten Hansson. 1653 tydliggörs mantalen enligt vad som noterats ovan.

  Alltså står Per Olsson på eget mantal från 1642, men inte Olof Hansson. Olof Hansson kommer in på eget mantal först efter fadern Hans Olssons död, då han kommer att dela mantalet med sin bror Torsten Hansson. Per Olsson bör alltså ha efterträtt någon annan än Olof Hansson. Sett till hemmanens storlek så stämmer Per och Anders Olssons delade mantal med Olof Perssons ¼ hemman år 1630. Hansson/Larssons mantal ½ för vardera brödraparet stämmer med Lars Olssons 1/1 hemman 1630.

  Min slutsats blir den att det är mest sannolikt att Per och Anders Olsson var söner till den Olof Persson som verkade i Tolvsbo fram till 1630 talet.

  Hälsningar Olle Engvall

  Gilla

 3. Hej Olle! Många tack för ditt genomarbetade inlägg ovan. Placeringen av Per och Anders Olsson är nog inte ett av de mest genomtänka slutledningar jag gjort :-), jag håller med. Det var också denna jag hade i tanken då jag skrev ”bör sett ut”. Jag ska revidera och komma med en ny version. Vänliga hälsningar /Britt-Marie

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s