Om projektet

Jag försöker dokumentera översiktligt vad som är  känt om bergsmännen i Gamla Norbergs bergslag och deras släktförhållanden, så långt tillbaka de kan följas i källorna. Många pusselbitar har tidigare tagits fram genom mödosamt arbete i arkiven, men den kunskapen är spridd i många publikationer, mer eller mindre lättåtkomliga.  Det material som inte är tidigare publicerat bygger dels på grävande i min fars Arne Sohlströms efterlämnade material, dels på egen forskning, samt också på hjälp som jag fått i kontakt med andra släktforskare.

Jag laddar här upp ett dokument som jag vill poängtera är under arbete, inte något färdigt resultat. Jag kommer då och då att uppdatera med nya versioner, vartefter arbetet fortskrider. Jag har inte heller avgränsat  strikt till det som brukar kallas Gamla Norbergs bergslag (vars omfattning varierat under tid), utan tar helt enkelt med byar även i angränsande områden dit det finns intressanta släktkopplingar.

Utvärdera själv slutsatserna som finns i dokumentet utifrån källorna och bidra gärna med kommentarer, rättelser och tillägg antingen här i bloggen eller via mail. De tas tacksamt emot.

För att göra uppställningen mer överskådlig finns källhänvisningar till uppgifter som hämtats ur kyrkobokföringen inte med. I hänvisningar till domboksprotokoll, där källorna ofta har skiftande paginering följer jag Arkiv Digitals sidnumrering.

/Britt-Marie

pdf   PDF ATT LADDA NER  2023-05-01  OBS UPPDATERAD VERSION

Sohlström: Bergsmanssläkter i Gamla Norbergs bergslag

2017-03-05-10-35-48

(Bild från Norman, Ulla: Norbergs bergslag under medeltiden. VFÅ – Västmanlands forminnesförenings årsskrift 1938)

Holsten Anderssons i Kallmora giften

Jag har funderat över arvingarna till en Lasse Svensson i Hagge, Norrbärke, son till Gosven Hansson i Hagge. I samband med det fick jag ögonen på ett tingsärende från 1640, som jag inte tidigare insett vidden av.
Lars Svensson och hans brorson Jöran Olsson i Hagge klandrade på en systerdel i Hagge, som är en tiondel, vilken Daniel i Snöån köpt hafver som hans bref utviste. Därtill svarade Daniel att han samma jord köpt av Anders Holstensson i Kallmora, Norberg och mäster Nils i Sala stad, och efter det befanns att icke var dom eller fastebrev gånget, och de är bördsmän till jorden, och eljest arvfallne till en tredjepart efter Daniels hustru, avsades att de träda till jorden och betala honom det han utgivit haver.”

Vi får veta att en systerdel är en tiondedel av arvet efter Lasse. Jag har hittat barnen Margareta gift med Germund i Livsdal, Sven Larsson i Hagge, Olof Larsson i Hagen, Anna Larsdotter gift med Göran Jönsson i Snöån och omgift med Daniel Israelsson. Barnlös. Brita Larsdotter gift till Torrbo med dottern Anna Eriksdotter i Snöån. Summa 7 delar. En del bör ha ärvts av modern till Anders Holstensson i Kallmora, Norberg och konstmästaren Nils Jönsson Kroks i Sala hustru Ursilia Holstensdotter. Men Holsten Andersson i Kallmora var väl gift med Sigrid Jonsdotter, dotterdotter till Lasse Ravalsson i Norrvik, Grangärde. Jag har tidigare funderat över varför det alltid är Anders Holstenssons bror, Erik Holstenius, som bråkar om arvet efter henne, och det självklara svaret är ju att de har olika mödrar och Anders och Ursilia har en dotter till Lasse Svensson i Hagge som mor. (Där försvann en gren med intressanta personer ur min antavla, Lasse blir ny men Gosven har jag tidigare  Det gäller nog fler av forskarna i Norbergstraken om ni godtar mitt resonemang.)
Då har vi åtta delar. Kjell Vadfors föreslår med ett frågetecken Göran Larsson, nybyggare i Pjantbo som ytterligare en broder. Samtidigt pratas det om systrar i Snöån, fanns det fler? Jag har inte hittat något som ger bestämt besked.

Skiss över Lasse Svenssons familj som jag får ihop det.


Mer bakgrund och källor till detta finns i mitt pdf-dokument som kan hämtas HÄR.

Engelbrekt

Jag har fått en fråga från Krister Forsberg om jag vill skriva något om hur jag ser på Riksföreståndaren Engelbrekt Engelbrekssons anknytning till Ängelsberg (som tidigare benämndes Englikebenning). Jag har inget nytt att komma med i frågan, men kan sammanfatta:

Det finns vissa enstaka belägg på personer med det vid denna tid ovanliga namnen Engelbrekt och Englika från 1300-talet. De har sin hemvist i Västmanland och har av, verkar det som, goda skäl pusslats ihop till en släktkedja.

Engelbrekt – levde 1367 och benämns då Engelbrekt i Norberg som vittne till en köpehandling. Avliden 1392 då hans sonson ärvt en tomt i Västerås. Vi vet dock inte var i Norbergs bergslag han hade sin hemvist.

Englika Engelbrektsson omtalad 1371 då han överlåter skog i Djupnäs, Västervåla. Bör ha varit död 1392 eftersom arvet av tomten i Västerås går direkt till sonsonen. Salomon i Englinge är ett av vittnena.

Engelbrekt Englikosson. Omtalas 1392 i samband med tomten i Västerås som han ärvt av sin farfar. Han uppträder som frälseman och för adligt vapen. Han byter bort Västeråsfastigheten mot en jordlott i Uppsala i Tillberga socken, Siende härad. Han var död 1399 då ett annat dokument berättar att flera egendomar spridda i Västmanland fråntogs hans arvingar vid drottning Margaretas räfst och dömdes under skatt igen. Vid det tillfället nämnes också Englikobyggning i Västervåla socken; Ragualle i Ænglikobyggning. Det kan också vara Englikebenning som avses i dokumentet från 1371 – Salomon i Englinge.

Så frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson. Han antas vara född i slutet av 1300-talet. Men att han skulle vara född i Ängelsberg eller Stabäck eller ens i Norberg finns det inga belägg för. Hans far ägde ju egendomar spridda i Västmanland utanför Norbergs bergslag.

Däremot är det väl, med ovanstående kombinerat med det envisa användandet av Englika och även Engelbrekt i trakten av Stabäck, belagt från mitten av 1400-talet, troligt att han var besläktad med dessa personer. Men vi vet ju inte hur långt tillbaka den gemensamma anfadern fanns, om han var identiskt med den första Engelbrekt i Norberg och Västerås (1367) i ovannämnda släktkedja, eller om han levde tidigare. Det kan också vara Englika Engelbrektsson, farfadern, det har antagits att det är han som gett namnet till Englikebenning. Det skulle kunna vara så, men det finns inget direkt i källorna som binder samman honom med Englikebenning annat än namnet, som kan ha burits av andra, förmodligen med honom besläktade personer.

Jag rekommenderar nedanstående artiklar ur SBL – Svenskt biografiskt lexikon:
Engelbrekt Engelbrektsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16127, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gottfrid Carlsson.)
Engelbrekt Engelbrektssons släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16128, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gottfrid Carlsson.)

Brevet från 1371 finns publicerat i Karlsson, K H. ”Permbref från Westmanland”. Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift III (1884).
Brevet från 1392 finns sökbart via Svenskt Diplomatarium SDHK-nr:14088
Handlingarna från räfsten 1399 återfinns i Styffe, Carl Gustaf. Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Andra delen. Stockholm: Norstedt, 1864.

Mer detaljer och källor finns i mitt dokument under Västervåla, Stabäck och Ängelsberg

Eventuellt en bild av Engelbrekt från Magnus Erikssons landslag från 1437. Se vidare Janken Myrdal, Pia Melin och Olle Ferm: Den predikande räven. Signum Lund 2006 eller Dick Harrisons Historieblogg i SvD

Hennike Bengtsson i Vad, Söderbärke och Y-DNA

  • Uppdatering 2022-05-24 Test D kommer inte att bli inskickat, men Ronnie har fått löfte av en annan person om ett test. Den linjen sammanfaller med Test B de två första generationerna efter Hennike, Per Henniksson och Halvar Persson i Sörvik, Grangärde, men vi bedömer i alla fall det som ett steg framåt. I den bifogade sammanställningen kallar jag det Test E.
  • Uppdatering 2021-10-05 Vi har nu fått resultat för tre test, och självklart 🙂 har vi tre olika Haplogrupper. Jag bifogar en uppställning över de linjer vi testar och resultaten. Test A har jag själv Family-Finder-matchning med via testpersonens farfars farfar Gustaf Boholm, så linjen kan väl betraktas som verifierad upp dit. Vad gäller Test B så har vi inte lyckats få kontakt med testpersonen utan vi har hittat testet och antavla via Y-DNA matchning med Ronnie på långt håll. Till Test C har vi från början bara beställt Y-37, men gör nu också en FF-analys. Är det någon som har någon av de personer som ingår i linjerna i sina antavlor på sådant avstånd att det kan ge en FF-träff, framför allt gäller detta då Test B. Testpersonen har samma efternamn som sin farfarsfarfar. Slutsats i övrigt: Vi avvaktar med spänning Test D, som dock dröjer lite …
  • Uppdatering 2021-09-05 Vi har nu även fått besked från en ättling till Herman att han också ställer upp på en topsning
  • Uppdatering 2021-09-02 Vi har hittat ytterligare ett redan analyserat test som även det verkar vara en rak manslinje till Hennike via Per Henniksson. Det betyder att vi har tre test i olika stader, så nu får vi vänta och se om de matchar.
  • Uppdatering 2021-08-28 Ronnie har nu fått löfte från en ättling till Bengt om att han ställer upp på att topsa sig.

Ronnie Hermansson, släktforskare från Västerås, har länge drivit att det borde göras ett försök att utforska Y-DNA för Hennike. Jag har efter att läst om Peter Sjögrens arbete med Bure-släkten och ett projekt kopplat till Höijen i Stora Kopparberg, bestämt mig för att bidra med vad jag kan, vilket inte är djupare insikter i jämförande av DNA.

Upplägget är ju trots allt ganska enkelt, att hitta åtminstone två linjer av manliga ättlingar från Hennike, samt testa dem med ett enklare Y-DNA. Om dessa matchar kan man anta att linjerna är korrekta, och då gör man ett djupare DNA-test, sk BIG-Y på den ena. Mer info om Y-DNA test

Fem söner är belagda i källor, Per, Herman, Bengt, Effrike och Lars. Vi har hittills hittat manliga linjer till levande ättlingar från Per, Herman och Bengt. Vi har ett test från en ättling till Per för analys. Vi hade turen att hitta en person som redan gjort ett Family Finder test, så det var bara att beställa ett Y-DNA.

Sen har vi kört fast lite, det här med DNA-test och släktforskning är inte solklart om man inte tänkt tankarna tidigare. Jag undrar om det finns någon som känner till manliga linjer, och kanske också kan hjälpa till med att sälja in idén med att topsa sig.

OBS! Lägg inte info om levande personer i kommentarerna, maila hellre i så fall. Länk till kontakt finns ovan.

Ovansjö i Gästrikland

Mina morföräldrar var båda födda i Storvik i Ovansjö socken, nuvarande Sandvikens kommun. Morfars föräldrar kom från Västergötland i samband med utbyggnaden av Storvik, när järnvägen kom. Men min mormorsmor Elisabet Blomqvist har djupa rötter i Ovansjö, som verkar ha varit ett ganska slutet samhälle. Man gifte sig inom socknen, eller möjligen från grannsocknen Torsåker i äldre tid. Som tur var fanns undantag som gav trakten nya intryck och nytt blod.

Ett sådant är finnarna som kom kring sekelskiftet 1500/1600. De bosatte sig i norra delen av socknen, i Järbo och Högbo, som såsmåningom blev egna socknar, men i denna tid hörde till Ovansjö. De bosatte sig nära bondebefolkningen som redan fanns på plats, och på jordar som gjorde att de inte var utelämnade till svedjebruk, utan de kunde brytas till samma åkerbruk som övriga bönder ägnade sig åt. Detta gjorde att de relativt fort assimilerades med bondebefolkningen. Jag rekommenderar Johan Wigers Finländska minnen i Järbo socken som innehåller djupa studier av mantalslängderna i Järbos finnbyar. En förkortad version finns också publicerad i boken Järbo i Gästrikebygd utgiven av Järbo Hembygdsförening.

Ett annat är brukspatronerna som drev utvecklingen av järnhanteringen. Ovansjö var befolkat redan under järnåldern, och runt Näsbyggesjön finns många spår av myrmalmsframställning, samt gravar. Två fragment av runstenar har hittats nära Ovansjö kyrka. Järnmalm från gruvor finns inte i Ovansjö, men man lyckades hålla sig kvar i järnhanteringen genom att hämta malm genom långa transporter, bl a från Torsåker, men även så långt bort som från Norberg i Västmanland. Jag rekommenderar Gillis Anderssons bok Gästrikland och järnet som finns tillgänglig som pdf.

Mycket historik kring Ovansjö finns publicerat i årsböckerna Från Gästrikebygder och Från Gästrikland. Makarna Karl och Greta Hedlund knutna till Västerbergs folkhögskola finns bland författarna. Av Greta Hedlund finns också den fina ”Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö”.

På 1920-talet uppkom ett intresse kring släktgårdsdiplom. Kyrkoherden Harald Nyström gjorde ett mycket gediget och noggrant arbete för att kartlägga socknens gårdshistoria i samband med detta. Hans grundmaterial finns idag bevarat i Sandvikens kommunarkiv. Jag tillbringade ett par dagar för några år sedan med att fotografera av så mycket jag mäktade med, och har sedan lagt till dessa bilder på profiler på Wikitree kring Ovansjö. Jag har fortfarande delar som inte är publicerade på detta sätt, men merparten finns där. Många av profilerna har också källhänvisningar till kyrkoarkiv mm, men även där finns mer att göra. En artikel av Harald Nyström i årsboken Från Gästrikland 1933 med titeln ”Om gårdsnamnen i Ovansjö” har jag alltid uppslagen när jag sysslar med Ovansjös släkt- och gårdshistoria.

För soldater i Ovansjö finns bra hjälp att få på Roland Palmquists hemsida

Om Tolvsbo i Söderbärke

Jag har gjort ett försök att reda de tidigare leden som finns belysta i källor i bergsmansbyn Tolvsbo i Söderbärke. Det är en utmaning, för byn växte fort under 1600-talet, och namngivningen var som vanligt inte så originell. För vissa byar finns det, oftast via en lantmäterikarta, en källa till vilken ursprungsgård enheterna i början på sjuttonhundratalet är avsöndrade ifrån, men något sådant har jag tyvärr inte hittat för Tolvsbo.

Vi vet att Hans Olofsson (härstammande från Norrbärke och Starbo) köper en större del i Tolvsbo och att hans son Torsten Hansson med sonen Olof Torstensson flyttar till byn. Olof Torstensson gjorde en fördelning av sina tillgångar till barnen, det han ägde i Tolvsbo delades mellan sönerna Hans Olofsson och Lars Olofsson. Torsten Olsson fick arv i Bommarsbo i Norrbärke. En dotter gift med Nils Jonsson fick en andel i Västerby. Det fanns ytterligare en enhet i byn, som längre fram kallas Carls, och ägs av Carl Ersson.

1607 var ett dramatiskt år i byn. Ovannämnda Hans Olofsson hade som det uttrycks i tingsprotokollet lägrat sin släkting Kerstin Holstensdotter, dotter till Holsten Persson i Vad. Olof Torstensson visar dock på tinget upp ett brev från kungens sekreterare Lars Kristiansson, att kungen förskonat Hans livet mot 80 daler i böter. Kerstin Holstensdotter fick böta 40 daler. Tack vare tingsförhandlingarna vet vi i alla fall att Olof Torstensson var gift med en dotter till Per Henniksson i Vad och syster till Holsten Persson. Samma år 1607 anklagas Karin Hansdotter i Tolvsbo, som vi får förmoda är en dotter till Hans, för att ha mördat sitt nyfödda barn.

Jag har pusslat ihop hur de tidigare leden efter Lars och Hans Olofsson bör ha sett ut, men med betoning på bör tyvärr.

Jag bifogar en enkel skiss  som kanske gör det enklare att tränga in i det hela, och som vanligt finns mer detaljer och källor i mitt pdf dokument. Hämtas HÄR.

Flängan i Norberg

När Flängan träder fram i de tidigaste källorna finns det som i många av byarna vid den tiden en bergsman. Fr o m åtminstone 1535 t o m åtminstone 1562 ägs den av Måns Jönsson, som också har en mindre andel i Hinsebo, som han senare säljer. Fr o m med längden för Älvsborgs lösen 1571 är han ersatt av Per Jönsson. Per var förmodligen enligt ett tingsärende från 1607 med vidhängade släkttavla inte från byn, utan var son till Jöns Håkansson i Gäsjö och hans hustru Brita. Han kan ha varit måg till Måns, men det vet vi inte säkert.

Efter Per delades byn mellan hans söner. Hans son Jöns Persson var gift med Karin Andersdotter från Englikebenning (Ängelsberg), det vet vi genom ett brev bevarat i Engelsbergs arkiv. Den del av byn deras ättlingar brukar kallas i ett tingsärende från 1699 för Oppgården. Den andra delen brukas av ättlingar till brodern Erik Persson. 1699 ägs Oppgården av bröderna Anders och Hans Perssöner, och den andra halvan av kusinerna Per Jönsson och Erik Matsson.

Byn led brist både på skog och vatten, och hyttan togs ur drift 1751, efter det blåste man först i Nordansjö hytta och senare i Rosendals och Flikens hyttor.

Jag bifogar en skiss över de tidiga leden av bergsmän i Flängan, och som vanligt finns mer detaljer och källor i mitt pdf dokument. Hämtas HÄR. Jag har också länkat till några Wikitree-profiler

PS. Vår stadsminister Stefan Löfven har anor i byn. Anna Hansdotter, född 1731 i Flängan och gift med en landbonde i Onsjö är ff ff fm till honom. I de antavlor som finns på nätet anges hennes farfar vara Per Hansson i Oppigården, men det håller jag inte med om, utan om man tittar lite djupare i källorna står det klart att farfadern var Per Andersson, kusin till Per Hansson.

Hemshyttan i Söderbärke

Det finns en del äldre källor från 1300-talet och framåt som berör Hemshyttan och som nämner en Hemming i Hemshyttan. På 1360-talet förvärvar han jord bl a i Sörbo i Söderbärke. Två decenier senare är han inblandad i ett arvskifte i Norberg. 1412 nämnes en västeråsborgare vid namn Hemming, var hustru Katarina har anknytning till Norberg. Deras söner säljer sitt mödernearv som är andelar i Nordansjö hytta. Kyrkoherden i Söderbärke vid denna tid Olof Hemmingsson skulle också kunna ha anknytning till byn.

I början av 1500-talet finns åter en Hemming i Hemshyttan, 1545 nämns han i ett tingsärende mellan sonen Lars Hemmingsson och Per Olsson i Karbenning. Lars Hemmingsson var gift två gånger, andra gången med Brita som var änka efter Nils Jönsson i Meling. Han verkar då ha sin hemvist i Meling, sonen Nils Larsson tar över i Hemshyttan. Brita och Nils Jönsson i Meling hade en dotter Rikmor som gifte sig med Lars son Jöns Larsson. Riktigt krångligt blev det när Lars och Brittas enda gemensamma son dog barnlös och arvet efter honom skulle fördelas mellan syskonen. Jöns fråga på tinget hur stor del hans arv skulle bli bidrar till vad som är känt om släktkretsen.

I Hemshyttan tog Hans Larsson över efter brodern och bergsfogden Nils Larsson, som inte verkar ha haft efterlevande arvingar. Hans Larsson bör ha varit gift med Barbro Larsdotter ifrån Persbo i Grangärde. Vid en rannsakning som skedde på tinget i Grangärde 1686, där arvingarna till Lasse Persson i Persbo gås igenom, får vi veta att Barbro var gift med Hans Hemmingsson i Hemshyttan. En annan källa också ifrån Grangärde kallar Barbros man för Hans Persson. Ingen av dessa namn är kända i Hemshyttan och allt pekar på att hennes man var Lars Hemmingssons son Hans Larsson.

Jag har försökt reda ut följande släktförhållanden i byn, som enligt material på Lantmäteriets tjänst ”Historiska kartor” såsmåningom uppdelades i vad som kallades Erik Nils hemman och Hemming Hans hemman. Jag bifogade en skiss som jag hade som hjälp i det arbetet. Detaljer och källor finns under Hemshyttan, Söderbärke i dokumentet som hämtas HÄR

Skiss över Hemshyttan

Hinsebo i Norberg igen

Jag funderat lite djupare kring de äldsta bevarade källorna rörande Hinsebo. Jag har därmed gjort lite revideringar i mitt dokument. Bengt Henniksson bör vara en av de yngre barnen i Hennike Bengtssons barnaskara, eftersom det faktiskt bör vara så att en av hans söner – Erik Bengtsson – levde fram till 1651. Kanske hade han en äldre bror som dog tidigt, hans namn pekar ju på att han borde vara äldst.

Bengt hade enligt källorna åtminstone tre söner, Anders, Erik och Olof. Olof verkar inte ha haft några efterlevande. Erik Bengtsson har jag tidigare antagit vara far till brödraskaran Anders Ersson i Hinsebo, Erik Ersson i Fragg och Mats Ersson i Andersbenning. Men allt faller på plats om vi istället antar att Erik Andersson var dessas far. Erik Bengtsson verkar vara den som står för gården efter sin broder Anders tidiga död ca 1615, men sedan tar brorsonen Erik Andersson över och sedan hans son Anders Ersson. Senare innevånare i Hinsebo stammar alltså från Anders Ersson. De blir allt fattigare som jag skrivit om i ett tidigare inlägg. På en karta från 1761 står: Till Hinsebo finns ingen utmark utan förtjänar ägaren sitt uppehälle genom malmbrytning och kolleveranser till Nordansjö.

Det hela verkar vända i slutet av 1800-talet. I Lantmäteriets historiska kartor finns en handling från 1882 kring Anders Anderssons i Hinsebo samt hans son Anders Andersson samt måg Johan Landerstedts försäljning av en jordlägenhet med vattenfall till Thorshammars verkstadsaktiebolag. De tre äger då tillsammans 1/16 hemman i Hinsebo som ovanstående lägenhet avvittras ifrån. Bouppteckningen för Anders Andersson visar på välstånd efter den affären.

Jag skulle gärna vilja få lite mer stöd i källorna för ovanstående hypotes, hoppas något dyker upp.

Detaljer finns i mitt dokument under Nordansjö med Hinsebo, samt under Halvarsbenning som man under äldsta tid hade täta kontakter, eller trätor med. Hämtas HÄR

Dokument från Norrbärke 1518

Jag har fått ett mail från Ralph Anderson i USA, som härstammar från Olof Hansson, Gosven Hansson, Hennike Bengtsson mfl. Han försöker trots språkbarriären förstå de gamla dokument som ligger till grund för vad vi vet om dessa personer, och berättar att han köpt en transkription av det gamla dokument från 1518 där Peder Torgilsson i By, Norrbärke skänker Yxhammarsbo till Västerås Domkyrka.

Detta bevittnas av följande: Olof Hansson i Starbo, Lasse Persson i Näs, Jon Smålänning, Gosven i Hagge, Bengt i Västansjö, Påvel i Holen, Olof Classon, Han Laurentsson i Starbo, Olof Medelpad, Olof Nilsson Nya Hyttorna, Anders i Lerendbo, Olof Knutsson i Hagge samt Larens Kyrkoherde i Berke och Olof Arvidsson Bergsfogde i Norberg. De bägge sistnämndes samt Olof Hanssons i Starbo sigill finns fästa vid dokumentet.Vem hade inte gärna varit med och träffat den skaran och fått en liten pratstund.

Dokumentet finns i Diplomatarium Dalekarlicum Första delen nr 232, samt kan sökas vid Riksarkivets tjänst Medeltidsbrev och har då nr SDHK 38126. Ralph har föreslagit mig att lägga ut materialet och det gör jag gärna. Bifogat finns en exakt transkibering samt en översättning till engelska.

Gosven Hansson and Olof Hansson seal

Diplomatarium Dalecarlicum transcription

Diplomatarium Dalecarlicum translation

Furbo i Norrbärke, kontakter med Söderbärke och några av CM Bellmans anor

En mailfråga fick mig att fundera igenom detta lite extra och rita en skiss som kanske fler kan ha nytta av för att få en överblick. Det är lätt att bli förvirrad av alla dessa Mickel och Mickelsson.

Jag har tyvärr ingen annan källa än skattelängder som styrker de första leden, att Håkan är far till Mikael Håkansson, men namnet är ju synnerligen ovanligt. Jag har ännu inte hittat något som pekar på ett samband med förekomsten av namnet i Gäsjö.

Olof Trondsson var tidigare gift med den Kerstin som senare gifte om sig med Herman Mickelsson. Jag har sett förslag på att Olof Trondsson skulle komma från Gärdsjöbo, jag undrar om det finns något mer än namnet att gå på där. Trond förekommer även i ett par byar i Grangärde vid denna tid.

Sonen Mickel Hermansson var gift med Karin Matsdotter från Stimmerbo. I hennes anor vidare i Stimmerbo finns CM Bellmans härstamning till den allerstädes närvarande Hennike Bengtsson. Kyrkoherde Michael Hermonius i Stockholm var morfar till Bellman.

Skiss över Furbo mm.

Källor och detaljer finns i mitt dokument om Bergsmän i Gamla Norbergs bergslag – hämtas HÄR pdf

PS. Den sk Bellmansgården vid Norrbärke hembygdsgård är flyttad från Furbo. Enligt Jan Granath  byggdes den av Herman Larsson i Furbo (1702-1761). Han var son till Karin Hermansdotter som var syster till kyrkoherden Michael Hermonius i Stockholm. Det sägs att Bellman har övernattat där en natt, om det är sant eller inte ….

DSC00582 copy
Bellmansgården vid Norrbärke hembygsgård midsommafton 2005 Foto: BM Sohlström